Sprogpædagog

En sprogpædagog er en pædagog, der har gennemgået forskellige kurser, der giver pædagogen en øget viden om, hvad man kan gøre for at stimulere barnets sproglige udvikling. Da vi har flere 2 sproget børn gør vi her en ekstra indsats for at børnene lærer dansk som andet sprog.

Sprogpædagogens kompetencer

Sprogpædagogen finder og laver materialer, som det øvrige personale også gør brug af i grupperne. Det kan f.eks. være kasser med ting i fra et badeværelse, et køkken eller et værksted (for at udvikle ord og begreber) eller små kort med rim og remser.

Sprogpædagogen har i perioder én eller flere små "sproggrupper", som han går små ture med eller sidder og laver noget med i en lille gruppe.

Hvis et barn har brug for ekstra sprogstimulering, eller forældrene er bekymret for barnets sprog, så kan forældrene og personalet ved en samtale finde ud af, om barnet skal indstilles til talepædagog, eller det er noget sprogpædagogen kan være behjælpelig med via sproggruppen.

Tale- og hørekonsulent Lene Østergaard, som er tilknyttet PPR, kommer jævnligt i huset for at undervise enkelte børn, der er blevet indstillet til taleundervisning. Ligeledes er hun behjælpelig med idéer og forslag til personalet eller forældrene.

Vi samarbejder ligeledes med Dansk som andetsprogskonsulent Sisse Søndergaard Larsson. 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 41 91 33 90
Tlf.: 72 57 83 92

Overordnet dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Pædagogisk afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand:
Ivan Pedersen

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane