Forældrebestyrelse

Grøftekanten og Gl.Dalhøi tilhører "område Fjerritslev" og har fælles overordnet dagtilbudsleder og fælles bestyrelse.

Det er forældrebestyrelsens opgave, at varetage styrelsen af institutionen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i institutionerne, samt 2 medarbejdere, valgt af personalet. Lederen er fast repræsentant.

2 forældrerepræsentanter er valgt fra hver børnehaveafdeling
1 forældrerepræsentant fra vuggestueafdelingen i Grøftekanten
1 personalerepræsentant fra hver institution

Herudover vælges én forældresuppleant for hver afdeling, samt én personalesuppleant for hver institution.

Forældrebestyrelsen vælges for 2 år af gangen.

Forældre er altid velkomne til at henvende sig til forældrebestyrelsen.

Fælles forældrebestyrelse

Valgt for Grøftekanten:
Formand: Trine Bundgaard-Nielsen
Tlf. 60181451
trinemn88@gmail.com

Valgt for Gl.Dalhøi:
Martin Vinther
Tlf. 22209570
faehoved@live.dk

Valgt for Grøftekanten:
Ivan Pedersen
tlf. 61671984
ivan_258@hotmail.com

Valgt for Gl.Dalhøi:
Næstformand: Martin Nesgaard
tlf. 21435138
martin.nesgaard@gmail.com     

Valgt for Grøftekantens vuggestue:
Frans Larsen
tlf. 51947527
damlarsenkf@gmail.com   

Suppleanter:

Valgt for Gl.Dalhøi:
Sara Bundgaard
tlf.: 22878098
sarabundgaard@gmail.com 

Valgt for Grøftekanten:
Rikke L. Buhl
tlf.: 24225581
rikkelundorf77@gmail.com 

Medarbejderrepræsentanter:
Gl Dalhøj:
Lissy Chortsen (supp. Kirsten)
Tlf: 72578370
Mail: lissychortsen@gmail.com 

Grøftekanten:
Lene Odgaard (supp. Trine Rødbro)
Tlf: 72 57 83 90
Mail: odg@jammerbugt.dk 

Afdelingsledere:

Gl. Dalhøj:
Mette Fyllgraf
72578370
mfl@jammerbugt.dk

Grøftekanten:
Winnie Svenningsen
72578392
wis@jammerbugt.dk 

Overordnet dagtilbudsleder for børnehaverne i Område Fjerritslev
Bodil Thomsen
Tlf: 41 91 10 38 
Mail: bth@jammerbugt.dk 

 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 41 91 33 90
Tlf.: 72 57 83 92

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand:
Trine Bundgaard

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane