Nyheder

Her kan du følge med i nyheder fra Børnehaven Grøftekanten.

Vi har, sammen med Gl. Dalhøj,  fået bevilget 27.000 kr. gennem den kommunale Naturpulje.

Fra April 2018 og fremefter arbejder vi med "Krible -Krable projekt" på forskellig vis. Vi tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. 

 

 

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane