Førskolegruppen

Fra januar til april har børnehaven en førskolegruppe. Den består af de børn, der skal i førskole 1.april.

Førskolearbejdet

Til gruppen er tilknyttet 2 pædagoger, som arbejder med børnene med henblik på at forberede dem på overgangen til skolen.

Der kan foregå aktiviteter i efteråret, som kun er tiltænkt de ældste børn, men det er helt bevidst, at vi ikke kalder det "Førskole-gruppen" før ca. 1. januar, hvor vi er sikre på, hvilke børn der skal starte i førskole 1.april.

Den egentlige "Førskole"-gruppe har forskellige målrettede aktiviteter, såsom besøg i Fjerritslev SFO og Fjerritslev Skole, små opgave-ark mm. Vi har endvidere et samarbejde med Gl. Dalhøj. 

I 2017 er det aftalt, at alle førskolegrupper besøger SFO´en to gange i de sidste to uger op til SFO start, med henblik på at lette overgangen for børnene, og således at alle børn har mødt de voksne i SFO´en, kender deres garderobeplads, véd hvor madpakken skal lægges i køleskabet, véd hvor toiletterne er og kender legepladsen inden de starter i SFO d. 1.april.

 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 41 91 33 90
Tlf.: 72 57 83 92

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand:
Trine Bundgaard

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane