Førskolegruppen

Fra januar til 31. marts har børnehaven en førskolegruppe. Den består af de børn, der skal i førskole 1.april.

Førskolearbejdet

Til gruppen er tilknyttet 2 pædagoger, som arbejder med børnene med henblik på at forberede dem på overgangen til skolen.

Der foregår aktiviteter i efteråret, som kun er tiltænkt de ældste børn, men det er helt bevidst, at vi ikke kalder det "Førskole-gruppen" før januar, hvor vi er sikre på, hvilke børn der skal starte i førskole 1.april.

Den egentlige "Førskole"-gruppe har forskellige målrettede aktiviteter, såsom besøg i Fjerritslev SFO og Fjerritslev Skole, små opgave-ark, fri for mobberi, sociale lege, mm. Vi har endvidere et samarbejde med børnehaven Gl. Dalhøj. 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 72 57 83 92

Mobil: 41 91 33 90

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Formand for forældrebestyrelsen:
Mariam S. Yaghi
masya@live.dk 
Tlf.: 27 70 31 53

 

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane