Aktiviteter

Børnehaven er inddelt i mindre basisgrupper, fordi vi mener, vi på den måde bedst kan tilgodese det enkelte barns læring, udvikling og trivsel.

Børnene er tilknyttet faste voksne, i en basisgruppe.

Barnet får på den måde en tæt daglig kontakt med den voksne, og hver dag får barnet mulighed for at fortælle, hvad det har oplevet siden sidst.

Samtidig får barnet en god daglig kontakt med de andre børn i gruppen, og barnet føler sig hurtigere tryg i børnehaven, fordi det i første omgang kun skal forholde sig til en lille gruppe.

Barnet har bedre mulighed for at komme til orde og få fortalt det, det har på hjerte.

Når vi laver kreative aktiviteter, foregår det i værkstedsform i mindre grupper. Vi er som regel to voksne i hvert værksted, men det afhænger selvfølgelig af gruppernes størrelse og sammensætning. Det har den fordel, at børnene får et bedre kendskab til de voksne og til hinanden. Samt at der er tid og ro til at fordybe sig i aktiviteten.

Vi ved at børn lærer bedst, når de er trygge og interesserede i det, der foregår og er sammen med engagerede voksne

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 41 91 33 90
Tlf.: 72 57 83 92

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand:
Trine Bundgaard

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane