Aktiviteter

Børnehaven er inddelt i mindre basisgrupper, fordi vi mener, vi på den måde bedst kan tilgodese det enkelte barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Børnene er tilknyttet faste voksne, i en basisgruppe.

Barnet får på den måde en tæt daglig kontakt med den voksne, og hver dag får barnet mulighed for at fortælle, hvad det har oplevet siden sidst.

Samtidig får barnet en god daglig kontakt med de andre børn i gruppen, og barnet føler sig hurtigere tryg i børnehaven, fordi det i første omgang kun skal forholde sig til en lille gruppe.

Barnet har bedre mulighed for at komme til orde og få fortalt det, det har på hjertet.

Når vi laver kreative aktiviteter, foregår det i værkstedsform i mindre grupper. 

Vi ved at børn lærer bedst, når de er trygge og interesserede i det, der foregår og er sammen med engagerede voksne

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 41 91 33 90
Tlf.: 72 57 83 92

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand:
Trine Bundgaard
trinemn88@gmail.com 

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane