Ankomst og afhentning

Praktiske oplysninger vedrørende ankomst og afhentning.

Ankomst

Børnene afleveres og hentes af forældre med mindre andet er aftalt med personalet.
Forældrene tjekker deres barn ind ved ankomst på AULA.
Det er vigtigt at kontakte en medarbejder ved ankomst.

Af- og påklædning, i forbindelse med ankomsten og afhentningen, er forældrenes ansvar.

Det er vigtigt at ankomsten foregår roligt, og at dit barn får kontakt med personalet, inden du går.

Det er godt, at sige farvel til barnet på en af stuerne. Enkelte børn vil gerne vinke, det kan man gøre fra stuen eller fra legepladsen.

Skulle dit barn være ked af det, når du går, er du velkommen til at ringe til børnehaven 10 min. senere, for at høre hvordan det går.
Husk jævnligt at fortælle os lidt om, hvad dit barn har oplevet siden sidst. Fortæl også hvis dit barn har været sygt, er kommet sent i seng eller hvis der er sket nogle ændringer i hjemmet.

Afhentning

Ved afhentning må du sikre dig, at personalet er orienteret om afhentning. Samtidig skal barnet tjekkes ud igen via AULA.
Det er din opgave at holde orden i dit barns garderobe.

 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 72 57 83 92

Mobil: 41 91 33 90

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Formand for forældrebestyrelsen:
Mariam S. Yaghi
masya@live.dk 
Tlf.: 27 70 31 53

 

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane