Ferie og fridage

Foruden den koordinerede pasning, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, ugerne 29-30 og 31 samt mellem jul og nytår, har Grøftekanten og Gl.Dalhøi fælles pasning i vinterferien, påskeferien og efterårsferien, når det skønnes hensigtsmæssigt i forhold til antal tilmeldte børn. Fællespasningen foregår som udgangspunkt i Grøftekantens vuggestue og børnehave.

Koordineret feriepasning

I jammerbugt Kommune er der fælles koordineret feriepasning, og det betyder:

  • at alle institutioner er ferielukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag, ugerne 29, 30,31 samt mellem jul og nytår - der tilbydes pasning i anden institution 
  • at forældre tilkendegiver, via Famly, om der er behov for pasning i disse perioder
  • at der tages et  hensyn til børn med særlige behov
  • Grundlovsdag og 24. december er lukkedage uden pasningsmuligheder
  • Ferietilmelding sker hovedsagligt gennem Famly

 

 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 41 91 33 90
Tlf.: 72 57 83 92

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand:
Trine Bundgaard
trinemn88@gmail.com 

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane