Forældresamtaler

Vi afholder flere samtaler med forældrene i den tid børnene går i børnehaven.

 

Det er vigtigt for os, at du er tryg ved at aflevere dit barn i Grøftekanten.

Et tæt samarbejde mellem personalet og forældrene giver barnet de bedste vilkår.

Vi vægter et tæt samarbejde omkring dit barn.
Det er derfor meget vigtigt, at du fortæller os om evt. problemer derhjemme eller andre ting, der kan påvirke dit barn. Omvendt vil vi sørge for at fortælle dig, om hvordan dit barn har det her hos os.
Vi har alle tavshedspligt. Kontakt os til en hver tid, når du har behov for en snak om dit barn. Det er endvidere vigtigt at vi altid ved, hvor vi kan komme i kontakt med dig. Hold derfor personalet underrettet om bopæl, telefonnumre og arbejdsplads.

Hvis dit barn har sovet dårligt om natten kan det også være en hjælp for os at vide det.

Når dit barn er startet i Grøftekanten, afholder vi en samtale efter  ca. 3 måneder efter starten. Til samtalen snakker vi om, hvordan barnet har reageret på at starte i institutionen, hvordan det er faldet til og hvad vi laver. Hvis der er lavet en sprogvurdering, bliver den også gennemgået på dette møde.

Derudover afholder vi forældresamtaler efter behov.

I november/december måned har vi samtaler med forældrene til førskolebørn.  Hvis der tvivl om barnets skoleparathed, kan vi drøfte, hvorvidt det er en god idé at lade barnet starte i skole, eller om det er bedre at blive i børnehaven et år mere. Samtalen er selvfølgelig kun vejledende, da det i sidste ende er dig, som forældre, der i dialog med skolens ledelse skal afgøre om barnet kan få skoleudsættelse. Førskolebørnene starter i SFO 1.april. Der bliver afholdt overleveringssamtaler med deltagelse af forælderne samt repræsentanter fra SFO, børnehave, indskolingen samt evt. fagpersoner fra PPR.

 

 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 41 91 33 90
Tlf.: 72 57 83 92

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand:
Trine Bundgaard

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane