Forældresamtaler

Vi afholder flere samtaler med forældrene i den tid børnene går i vuggestue og børnehave.

 

Det er vigtigt for os, at du er tryg ved at aflevere dit barn i Grøftekanten.

Et tæt samarbejde mellem personalet og forældrene giver barnet de bedste vilkår.

Vi vægter et tæt samarbejde omkring dit barn.
Det er derfor meget vigtigt, at du fortæller os om evt. udfordringer derhjemme eller andre ting, der kan påvirke dit barns trivsel. Omvendt vil vi sørge for at fortælle dig, om hvordan dit barn har det her hos os.
Vi har alle tavshedspligt. Kontakt os til en hver tid, når du har behov for en snak om dit barn.
Det er endvidere vigtigt at vi altid ved, hvor vi kan komme i kontakt med dig.
Hold derfor personalet underrettet om bopæl, telefonnumre og arbejdsplads.
Du har også mulighed for at opdatere stamkort oplysninger via AULA. 

Hvis dit barn har sovet dårligt om natten kan det også være en hjælp for os at vide det.

Når dit barn er startet i Grøftekanten, afholder vi en samtale efter ca. 3 måneder. Til samtalen snakker vi om, hvordan barnet har reageret på at starte i institutionen, hvordan det er faldet til og hvad vi laver. Da vi skal lave sprogvurdering på alle 3 årige børn, bliver denne også gennemgået på dette møde.

Derudover afholder vi forældresamtaler efter behov.

I november/december måned har vi samtaler med forældrene til førskolebørn.  
Hvis der er tvivl om barnets skoleparathed, kan vi drøfte, hvorvidt det er en god idé at lade barnet starte i skole, eller om der skal søges om udsættelse. 
Førskolebørnene starter i SFO 1.april. Der bliver afholdt overleveringssamtaler med deltagelse af forældrene samt repræsentanter fra SFO, børnehave, indskolingen samt evt. fagpersoner fra PPR.

 

 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 72 57 83 92

Mobil: 41 91 33 90

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Formand for forældrebestyrelsen:
Mariam S. Yaghi
masya@live.dk 
Tlf.: 27 70 31 53

 

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane