Hverdagen

Dagen i vuggestuen og børnehaven er struktureret, så dagsrytmen er genkendelig og forudsigelig.

Hverdagen

Hverdagen bygget op omkring en fast dagsrytme.

Kl. 6.15: Institutionen åbner.

Børnene tilbydes morgenmad, indtil kl. 7.30

Kl. 8.00 - 10.30:
Læringsaktiviteter i mindre grupper
Børnene leger, hvor de har lyst, også gerne udendørs.
Vi arbejder ofte med temaer, som kan være fælles eller for den enkelte gruppe
Fælles samling

Kl.9.00: Frugt

Kl. 11.00: Spiser vi frokost i de faste grupper. Børnene skiftes til at dække bord.

Kl. 12.00: Mens der luftes ud og nogle børn sover til middag, leger de andre børn som regel på legepladserne.

Kl. 14.00: Eftermiddagsmad.

Kl. 15.00: Børnene leger eller deltager i aktiviteter

Kl. 16.30: De sidste børn samles, hvor vi læser, spiller eller tegner.

Kl. 17:00 Børnehaven lukker mandag -torsdag

Kl. 16:00 Børnehaven lukker om fredagen

 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 72 57 83 92

Mobil: 41 91 33 90

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Formand for forældrebestyrelsen:
Mariam S. Yaghi
masya@live.dk 
Tlf.: 27 70 31 53

 

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane