Børnegrupper

I Grøftekantens vuggestue og børnehave er børnene fordelt i mindre grupper.

Børnene er sammen med deres gruppe, når de spiser og ved visse aktiviteter.

Der er tilknyttet primærvoksne til hver gruppe.

0-3 år:
Vuggestuen har sit eget hus.
Børnene er tildelt en primær person/gruppe.

Vi er gruppeopdelt ved spisning og en del aktiviteter. 
Grupperne hedder Bellis og Klokkeblomst.

 

3-6 år:
Børnehaven har sit eget hus.
Børnene er opdelt i 3 grupper. 
Mariehønen: De ældste.
Valmuen: 3- 4 årige
Mælkebøtten: 3 -4 årige 

 

 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 72 57 83 92

Mobil: 41 91 33 90

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Formand for forældrebestyrelsen:
Mariam S. Yaghi
masya@live.dk 
Tlf.: 27 70 31 53

 

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane