Forældrebestyrelse

Grøftekanten og Gl.Dalhøi tilhører "Område Fjerritslev" og har fælles overordnet dagtilbudsleder og fælles bestyrelse.

Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i institutionerne, samt 2 medarbejdere, valgt af personalet. Ledelsen er faste repræsentanter.

2 forældrerepræsentanter er valgt fra hver børnehaveafdeling
1 forældrerepræsentant fra vuggestueafdelingen i Grøftekanten
1 personalerepræsentant fra hver institution

Herudover vælges én forældresuppleant for hver afdeling, samt én personalesuppleant for hver institution.

Forældrebestyrelsen vælges for 2 år af gangen.

Fælles forældrebestyrelse

Valgt fra Grøftekanten
Formand: Trine Bundgaard-Nielsen
Tlf. 60181451
trinemn88@gmail.com

Valgt for Gl.Dalhøj
Sara Bundgaard
tlf.: 22878098
sarabundgaard@gmail.com 

Valgt fra Grøftekanten
Henrik Lyhne Hargaard
tlf.: 20764857
henrik@hargaard.com 

Valgt fra Gl.Dalhøj
Næstformand: Martin Nesgaard
tlf. 21435138
martin.nesgaard@gmail.com     

Valgt fra Grøftekantens vuggestue
Frans Larsen
tlf. 51947527
damlarsenkf@gmail.com   

Suppleanter:

Valgt for Gl.Dalhøj
Dennis Nielsen
tlf.: 23383353
fosterhome@jubii.dk

Valgt for Grøftekanten
Berhane Beyene Abraha
tlf.: 91678939
berhaneyam@gmail.com

Medarbejderrepræsentanter:
Gl Dalhøj

Lissy Chortsen (supp. Kirsten)
Tlf: 72578370
Mail: lissychortsen@gmail.com 

Grøftekanten
Lene Odgaard (supp. Trine Rødbro)
Tlf: 72 57 83 90
Mail: odg@jammerbugt.dk 

Afdelingsledere:

Gl. Dalhøj
Mette Fyllgraf
72578370
mfl@jammerbugt.dk

Grøftekanten
Winnie Svenningsen
72578392
wis@jammerbugt.dk 

Overordnet dagtilbudsleder for børnehaverne i Område Fjerritslev
Bodil Thomsen
Tlf: 41 91 10 38 
Mail: bth@jammerbugt.dk 

 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 41 91 33 90
Tlf.: 72 57 83 92

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand:
Trine Bundgaard

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane