Forældrebestyrelse

Grøftekanten og Gl.Dalhøi tilhører "Område Fjerritslev" og har fælles overordnet dagtilbudsleder og fælles bestyrelse.

Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i institutionerne, samt 2 medarbejdere, valgt af personalet. Ledelsen er faste repræsentanter.

2 forældrerepræsentanter er valgt fra hver børnehaveafdeling
1 forældrerepræsentant fra vuggestueafdelingen i Grøftekanten
1 personalerepræsentant fra hver institution

Herudover vælges én forældresuppleant for hver afdeling, samt én personalesuppleant for hver institution.

Forældrebestyrelsen vælges for 2 år af gangen.

Fælles forældrebestyrelse

Valgt fra Grøftekanten
Formand: Trine Bundgaard-Nielsen

Valgt for Gl.Dalhøj
Næstformand: Sara Bundgaard

Valgt fra Grøftekanten
Henrik Lyhne Hargaard

Valgt fra Gl.Dalhøj
Mariam S. Yaghi

Valgt fra Grøftekantens vuggestue
Frans Larsen

Suppleanter:

Valgt for Gl.Dalhøj
Martin Nesgaard    

Valgt for Grøftekanten
Stine Bundgaard Poulsen

Medarbejderrepræsentanter:
Gl Dalhøj

Lissy Chortsen 
Tlf: 72578370

Grøftekanten
Lene Odgaard 
Tlf: 72 57 83 90

Afdelingsledere:

Gl. Dalhøj
Mette Fyllgraf
72578370
mfl@jammerbugt.dk

Grøftekanten
Winnie Svenningsen
72578390
wis@jammerbugt.dk 

Overordnet dagtilbudsleder for børnehaverne i Område Fjerritslev
Bodil Thomsen
Tlf: 41 91 10 38 
Mail: bth@jammerbugt.dk 

 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 41 91 33 90
Tlf.: 72 57 83 92

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand:
Trine Bundgaard
trinemn88@gmail.com 

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane