Forældrebestyrelse

Grøftekanten og Gl.Dalhøi tilhører "Område Fjerritslev" og har fælles overordnet dagtilbudsleder og fælles bestyrelse.

Forældrebestyrelsen består af 6 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i institutionerne, samt 2 medarbejdere, valgt af personalet. Ledelsen er faste repræsentanter.

3 forældrerepræsentanter er valgt fra hver institution, heraf 1 fra vuggestuen
1 personalerepræsentant fra hver institution

Herudover vælges én forældresuppleant samt én personalesuppleant for hver institution.

Forældrebestyrelsen vælges for 2 år af gangen.

Fælles forældrebestyrelse

Valgt fra Gl.Dalhøj
Formand
Mariam S. Yaghi
mail: masya@live.dk
mobil: 27 70 31 53

Valgt fra Grøftekanten
Næstformand
Berhane Yamane
mail: berhaneeyam@gmail.com
mobil: 91 67 89 39

Valgt for Gl.Dalhøj
Pernille Hallund Sørensen
mobil: 30 26 00 55

Valgt fra Grøftekanten
Christina Toft Albrektsen
mobil: 22 25 38 63

Valgt fra Grøftekantens vuggestue
Pernille Juul Simonsen
mobil: 28 91 36 16

Valgt fra Gl Dalhøj:
Anne Rytter Christensen
mobil: 22 20 39 30

Suppleant
Lisbeth H. Hellegaard 

Medarbejderrepræsentanter:
Gl Dalhøj

Kirsten Krarup
Tlf: 72578370

Grøftekanten
Lene Odgaard 
Tlf: 72 57 83 90

Afdelingsledere:

Gl. Dalhøj
Mette Fyllgraf
72578370
mfl@jammerbugt.dk

Grøftekanten
Winnie Svenningsen
72578390
mail: wis@jammerbugt.dk  

Overordnet dagtilbudsleder i Område Fjerritslev
Bodil Thomsen
mobil: 41 91 10 38 
mail: bth@jammerbugt.dk 

 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 72 57 83 92

Mobil: 41 91 33 90

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Formand for forældrebestyrelsen:
Mariam S. Yaghi
masya@live.dk 
Tlf.: 27 70 31 53

 

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane