Tegn på kvalitet i dagtilbud

Kvalitet i Jammerbugt Kommune på 0 -6 års området

Jammerbugt Kommune har opstillet 6 temaer, hvor det beskrives, hvad der kendetegner høj kvalitet i dagtilbud.

Tema 1: Læringsmiljø

Tema 2: Kvalitet i forhold til relation mellem barn og den nære professionelle

Tema 3: Kvalitet i forhold til relationer mellem børn

Tema 4: Sprog

Tema 5: Overgange

Tema 6: Forældreinddragelse

Tema 7: Ledelse til understøttelse af kvalitet

Se hele Kvalitetsnotatet her.

Se også Den nye styrkede pædagogiske læreplan for Grøftekantens vuggestue og børnehave her

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane