Pædagogisk læreplan

Vi evaluerer og reviderer vi vores pædagogisk læreplan løbende, og fastsætter nye fokuspunkter.

Pædagogisk læreplan

I perioden 1.7.18 - 1.7.20 er vi i proces med at udarbejde "ny styrket pædagogisk læreplan"   på baggrund af den nye Dagtilbudslov.  

Her kan du se vores læreplan i pdf

I 2016 har vi arbejdet med læreplanstemaerne i forbindelse med udviklingsprojektet Fremtidens Dagtilbud. Se link

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 41 91 33 90
Tlf.: 72 57 83 92

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand:
Trine Bundgaard

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane