Mad og Måltidspolitik

MADORDNING: Grøftekanten har en kommunal frokostordning. D.v.s. at børnene hver dag får frokost. Herudover får børnene også formiddagsmad og eftermiddagsmad. Børnene skal derfor ikke medbringe mad eller drikke i børnehaven. Forældrene betaler 518 kr. om måneden i 11 måneder ( juli er betalingsfri). Betalingen foregår automatisk sammen med øvrig betaling for pasning. Der ydes søskenderabat og følger ligeledes aftaler i forhold økonomisk friplads.

Link til Mad og Måltidspolitik i Grøftekanten.  Se også Politik for madglæde, madmod og fysisk aktivitet for 0 - 6 årige i dagtilbud. Mad og måltidspolitik for Jammerbugt Kommune

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 72 57 83 92

Mobil: 41 91 33 90

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Formand for forældrebestyrelsen:
Mariam S. Yaghi
masya@live.dk 
Tlf.: 27 70 31 53

 

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane