Mere om ansatte

I perioder har vi en medarbejder i jobtilbud, en øvelsespraktikant fra seminariet eller en skolepraktikant.

I forgangen finder du en oversigt med billeder og navne på de ansatte.

Vuggestuen og børnehaven, kan i samarbejde med forældrene, inddrage andre fagpersoner f.eks.: talepædagog, pædagogisk konsulent, ergoterapeut eller psykolog, hvis der er brug for det.
Derudover holdes der løbende møder med PPR. (Kompetence forum)

Du er altid velkommen til at aftale tid til en samtale angående dit barns trivsel i Grøftekanten.

Du er, som forældre, altid meget velkommen til at blive en dag i institutionen, når du har mulighed for det. Aftal tid med den faste gruppemedarbejder.

Forebyggende socialrådgiver Stine Larsen Laustsen : udøver anonym socialfaglig rådgivning i institutionen hver 14. dag. Personlet/ ledelsen formidler gerne kontakten. 

 

Kontakt

Grøftekanten:
Vuggestue og Børnehave
V. Fælledvej 17 - 19
9690 Fjerritslev

Børnehaven
Tlf.: 72 57 83 90

Vuggestuen
Tlf.: 72 57 83 92

Mobil: 41 91 33 90

Overordnet Dagtilbudsleder:
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder:
Winnie Svenningsen
wis@jammerbugt.dk

Formand for forældrebestyrelsen:
Mariam S. Yaghi
masya@live.dk 
Tlf.: 27 70 31 53

 

Nyheder .

Billeder fra Grøftekanten

Billede af børn på motorikbane

Billede af børn der bærer brænde

Billede af børn på vandbane